Kampvilje og skamfølelse

Arrangementsinformasjon
Default file 1484692036

Scenekunstneren Pia Maria Roll er kjent for sine politiske og samfunnskritiske arbeider.


****


Et knippe profesjonelle skuespillere og fortellere har jobbet sammen med Roll i en fire dagers workshop om grunnleggende og kritiske spørsmål rundt det å være fortellere og skuespiller. De viser resultatet i denne visningen.

Skuespillerens rolle og status gjennom teaterhistorien har alltid beveget seg mellom makt og forakt. Fra å være respekterte framvisere av demokratiets ideer i antikkens Hellas via vulgære halvslaver i det romerske teateret til forfulgte satirikere i middelalderen for så i stor grad ende opp som formidlerne av borgerskapets selvforståelse på 1800-tallet. Dynamikken mellom kunst og underholdning, mellom lydighet og opprør har alltid vært til stede når man diskuterer skuespilleren.

For deltagere som kommer fra fortellertradisjonen vil denne problemstillingen kanskje oppleves annerledes ettersom de i større grad er knyttet til en folkelig kultur.

Hvordan oppleves denne motsetningen mellom skuespillerkunst og fortellerkunst? I workshopen skal man gjennom diskusjon og eksperimenter undersøke hvordan vi oppfatter vår rolle og våre muligheter, enten som teaterarbeidere eller kulturformidlere.


Fortellerfestivalen viser det ypperste av nasjonal og internasjonal muntlig fortellerkunst. Fra myter, sagn og eventyr, jeg-fortellinger, akademiske, abstrakte, musikalske, poetiske og rytmiske utrykk. Fortellerfestivalen presenterer muntlige fortellere i alle støpninger; diktere, slampoeter, beatboxere, skuespillere, scenekunstnere og samfunnsdebattanter.

fortellerfestivalen
fortellerkunst
storytelling
sentralen
ff2017

Ansvarsfraskrivelse

Fortellerfestivalen er ikke forpliktet til å refundere kjøpt billett eller erstatte tapt billett.

Med forbehold om trykkfeil og endring i programmet.

Ved avlysning av arrangement, står Fortellerfestivalen ikke ansvarlig for å refundere billetten men er pliktig til å erstatte det avlyste arrangementet med et lignende alternativ.

Ved forsinket ankomst refunderes billetten ikke.